Patrycja


Ukończyła Politologię na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest w trakcie studiów magisterskich z Psychologii pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Odbyła półroczny staż w Kapitale Dolnośląskim w zakresie funkcjonowania gospodarki oraz z zarządzania w Motorpol Wrocław

To właśnie Patrycja będzie odpowiadać na Wasze pytania, telefony oraz maile.