Marzena Hanka


Logopeda, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta pedagogiczny. Jest magistrem filologii polskiej, ukończyła logopedię na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz neurologopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od dziesięciu lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci, osób dorosłych z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji.

Godziny przyjęć

Rezerwacja telefoniczna

W obszarze jej zainteresowań znajdują się:

  • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
  • diagnoza i terapia wad wymowy dzieci i dorosłych,
  • zaburzenia połykania,
  • terapia mowy dzieci z wadami genetycznymi,
  • terapia dzieci z niepłynnością mówienia,
  • terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu,
  • diagnoza i terapia afazji dzieci i dorosłych,
  • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • terapia dzieci z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz wczesne rozpoznawanie ryzyka wystąpienia dysleksji.