Małgorzata Chrzan


Założycielka SPECTRUM MEDICA. Certyfikowany terapeuta koncepcji NDT – Bobath z rozszerzeniem o Bobath BABY. Tytuł magistra fizjoterapii zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyłam roczne studia podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w Pediatrii na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Dbam o prawidłowy rozwój niemowląt i dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, z wadami genetycznymi oraz przedwcześnie urodzonych.

Godziny przyjęć

poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 20:00

Ukończone szkolenia:

 • NDT – Bobath
 • Bobath BABY
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci
 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym
 • Metody diagnozy i terapii dzieci z grupy ryzyka
 • Masaż Shantala – niemowląt
 • Szkolenie z I pomocy przedmedycznej
 • Pływanie niemowląt

Wszelkie terapie staram się zawsze dobrać do indywidualnych możliwości psychofizycznych , stanu i potrzeb pacjenta, uwzględniając również oczekiwania rodziców/opiekunów. Stale się dokształcam i podnoszę swoje kwalifikacje, aby móc spojrzeć kompleksowo na każdy problem małego pacjenta. W swojej pracy kieruję się zdobytą wiedzą, ogromną empatią i pozytywną energią. Natomiast fizjoterapia dziecięca jest nie tylko moją pracą, ale przede wszystkim wielką pasją.