Katarzyna Krzysztan


Mgr fizjoterapii. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Zajmuję się diagnostyką i terapią w zaburzeniach rozwojowych niemowląt i dzieci starszych. Swoją pracę ukierunkowuję na poprawę jakości życia małych Pacjentów, dlatego pracuję z nimi, a nie z ich schorzeniami

Godziny przyjęć

środa, czwartek oraz piątek w godzinach 8:30 - 17:40

Kursy:

  • Kurs podstawowy "Koncepcji PNF".
  • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy.
  • kurs podstawowy "KINESIOLOGY TAPING".
  • kurs zaawansowany "Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z
  • zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego".
  • Szkolenie "Wspieranie dziecka ze spektrum autyzmu"
  • Szkolenie "Sala doświadczania świata - koncepcja snoezelen i możliwości jej zastosowania poziom podstawowy PNF w pediatrii