Grzegorz Staroń


psycholog, terapeuta, mediator, diagnosta

Pracuję w nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Behawioralnej (CBT). Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się na obszarach problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, m.in. spektrum autyzmu oraz dysleksji rozwojowej.

Ukończyłem Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS ze specjalnością psychologia społeczna (Wrocław) W 2012 r. zorganizowałem na Uniwersytecie Humanistycznospołeczny SWPS (Wrocław) ogólnopolską konferencję naukową Z dysleksją przez całe życie-dobre praktyki.

Jestem autorem wielu wystąpień (referatów, plakatów, warsztatów) na konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce z dziedziny psychologii, problemów rozwojowych w tym dysleksji rozwojowej.

Prowadzę badania naukowe w szkołach obejmujące zarówno dzieci , ich rodziców jak i nauczycieli. Efektem jednego z nich jest artykuł w książce pod redakcją M. Bogdanowicz Dysleksja w wieku dorosłym. Traczyk, J., & Staroń, M. (2012). Czy osoby dorosłe, zdiagnozowane jako uczniowie z dysleksją, nadal mają problem z tempem czytania? (str. 77 – 88). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Prowadzę stronę internetową: Z dysleksją przez całe życie - dobre praktyki, która działa na portalu społecznym Facebook.

Interesuje mnie wpływ zimna na ludzki organizm, aktywnie morsuję, uprawiam pływanie zimowe oraz amatorsko kolarstwo szosowe.

Zajmuje się:

 • Spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera)
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
 • Dysleksja
 • Zaburzenia zachowania (m.in. złość i agresja)
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju: depresja
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • Stres
 • Trauma
 • Uzależnienia: Internet, smartfon, gry, hazard, substancje
 • Problemy wychowawcze
 • Trudności szkolne, w nauce
 • Motywacja: do nauki, do działania
 • Pozytywny obraz siebie, poczucie własnej wartości, mocne strony
 • Skuteczna komunikacja między rodzicami a dzieckiem
 • Relacje z rówieśnikami