Agnieszka Jaworska


Magistr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, ukończyła logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od ponad 10 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, ORM oraz zaburzeniami komunikacji.

Godziny przyjęć

Każdy czwartek i piątek

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Terapia miofunkcjonalna I i II stopnia.
  • Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy.
  • Seplenienie międzyzębowe.
  • Seplenienie boczne.
  • Trzy szeregi
  • Dziecko ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej.
  • Pedagogiczny trening słuchowy – ćwiczenia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.
  • Techniki pracy nad prawidłową artykulacją u dzieci dwujęzycznych.
  • Niedosłuch w pigułce.
  • Logorytmika w pracy z dziećmi.